top of page

PROJEKTI

Projektiramo razne vrste građevina, od zgrada javne namjene (dječji vrtići, škole i sl.) do manjih privatnih kuća kao i projekte niskogradnje. Pripremamo projektno-tehničku dokumentaciju za projekte financirane iz EU fondova.

bottom of page