RECENTNI PROJEKTI

Projektiramo razne vrste građevina, od zgrada javne namjene do manjih privatnih kuća. Pripremamo projektno-tehničku dokumentaciju za projekte financirane iz EU fondova.